Available Position

Job Vacancies at KTIS Group

You can view a detailed description of the available positions advertised by the company here. If you are interested in working with us, please fill in an application form online via this website.

Online Application

กลุ่ม KTIS (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)5 อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ ฝ่ายบุคคลสำนักงานใหญ่ 
โทรศัพท์ 0-26920859-66 ต่อ 166
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถปิดงบการเงิน และใช้โปรแกรม Express ได้
รายละเอียด:
 • ตรวจสอบการทำบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัท ตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งการปิดบัญชี
 • ดูแลงานบัญชีภาษีอากร
 • ตรวจสอบงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานและรายงานบัญชีต่างๆ
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาและติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รายละเอียด:
 • รับโทรศัพท์
 • ต้อนรับผู้ที่มาประชุมและติดต่องานกับทางบริษัท
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ขึ้นไป
 • มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้ หรือค้างคืนเป็นครั้งคราวได้
 • มีความสุภาพ อ่อนน้อม รับผิดชอบ ใจบริการและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน)
 • หากไม่ดื่มของมึนเมาและสูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี
 • ไม่มีประวัติการขับรถที่เกิดอุบัติเหตุที่มีคดีติดตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด:
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารคนไทย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแล รักษารถ นำรถเข้าตรวจเช็คตามกำหนด
จำนวน:2 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร – Messenger (ประจำอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นหรือสูงกว่า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่มีพันธะทางทหาร
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง
 • มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบและรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงานที่อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
รายละเอียด:
 • รับ-ส่งเอกสารในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์

** ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสาร บริษัทฯ มีสวัสดิการเพิ่มเติมให้คือ ค่าเสื่อมสภาพรถ ค่าน้ำมัน (ตามจริงในวันทำงาน) ประกันอุบัติเหตุ และค่าโทรศัพท์

จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน (ประจำอาคารเอกผล) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินธนาคาร,บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชาหรือผู้นำทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถเก็บความลับบริษัทได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ปฏิบัติงานที่อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
รายละเอียด:
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่ง สมุห์บัญชี (ประจำอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในระดับบังคับบัญชาหรือระดับผู้จัดการในสายงานอย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • ปฏิบัติงานที่อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
รายละเอียด:
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านบัญชี 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • ปฏิบัติงานที่อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
รายละเอียด:
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารส่งออก (ประจำอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ) NEW
คุณสมบัติ:
  • เพศหญิง อายุ 23-25 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะด้านภาษาในระดับดี
  • ปฏิบัติงานที่อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
รายละเอียด:
จำนวน:1 อัตรา
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(โรงงานเกษตรไทย)9 อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ นายสราวุฒิ เข็มวงษ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบุคคล
โทรศัพท์มือถือ 089-577-7637
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรกลวิธาน/เครื่องจักรกลการเกษตร
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
รายละเอียด:
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งวิศวกรส่วนผลิต NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคนิคการผลิต/เคมี/เทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้
รายละเอียด:
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องมือวัด NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
รายละเอียด:
จำนวน:7 อัตรา
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(โรงงานรวมผล)- อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ติดต่อ คุณศิริสมคิด คำนวนถ้อย แผนกบุคคล
โทรศัพท์ 056-207225-6 , 0-5620-7228, 056-207255-6
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (โรงงาน EPPCO)- อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 9/9 หมู่ 1 ถ.อรรถวิภัชน์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ แผนกบุคคล
โทรศัพท์ 056-3383338 ต่อ 157, 176
แฟกซ์ 056-338339