Company Activities
12 June 2018
กลุ่ม KTIS และ GGC ร่วมกันออกบูธโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) คุณอภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ (ขวาสุด) กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS และคุณชนะศิริ วานิช ผู้จัดการฝ่ายโครงการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC พร้อมด้วย ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ที่ 3 จากขวา) และคุณกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ซ้ายสุด) ระหว่างเยี่ยมชมบูธโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ของกลุ่ม KTIS-GGC ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 4/2561 จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้รับฟังข้อมูลโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่ม KTIS และ GGC เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และถือเป็นพื้นที่ต้นแบบและเป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย โดยที่โครงการนี้จะนำความคึกคักทางเศรษฐกิจมาสู่จังหวัดนครสรรค์และบริเวณภาคเหนือตอนล่างอย่างมาก ทั้งจากการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การว่าจ้างแรงงาน เป็นประโยชน์ในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อประเทศชาติโดยรวมด้วย