Company Activities
16 June 2018
EPPCO ปลูกต้นไม้ประจำไตรมาส 2 ปี 2561

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล (รูปบน ซ้าย) และคุณพงศ์ภพ ภพวิภาค วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส (รูปบน กลาง) กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด หรือ EPPCO ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจากชานอ้อย และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยของกลุ่ม KTIS นำโดยคุณทองใบ ไพนรินทร์ รองผู้จัดการโรงงาน (รูปบน ขวา) รวมถึงชมรม To Be Number 1 EPPCO ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ อาคารส่วนงาน บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยการปลูกต้นไม้ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าประจำไตรมาสของ EPPCO ซึ่งกลุ่ม KTIS ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อนและภาวะมลพิษทางอากาศในปัจจุบัน จึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ปรับภูมิทัศน์ และสร้างทัศนียภาพความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย