Company Activities
20 June 2018
กลุ่ม KTIS สนับสนุนโครงการ "อุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ"

กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ "อุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ" เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส และสร้างรายได้ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกลุ่ม KTIS ได้เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและโอท็อป ณ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (สาขา 3) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และโรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดี มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการโอท็อป ตลอดจนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมออกบูธเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม KTIS ต่างให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากบูธต่างๆ อย่างคึกคัก