Company Activities
29 June 2018
KTIS รักษ์โลกสานต่อโครงการ ‘KTIS ร่วมมือร่วมใจสร้างป่า ปลูกต้นไม้ประจำไตรมาส’

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรมเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมให้โอวาทข้อคิดและให้ขวัญกำลังใจแก่พนักงาน อีกทั้งยังอัพเดทข่าวสารและเตรียมความพร้อมในการทำงานซึ่งถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่ม KTIS ยังตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกผ่านกิจกรรมโครงการ ‘KTIS ร่วมมือร่วมใจสร้างป่า ปลูกต้นไม้ประจำไตรมาส’ ณ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อ.หนองโพ จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้มุ่งหวังให้ทุกคนร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเรา