CSR Activities
25 May 2562
TEP จัดโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชุมชน”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด (TEP) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลในกลุ่ม KTIS จัดโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชุมชน” ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้า TEP ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ต.คุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ โดยกลุ่ม KTIS ได้ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่และการมีสุขอนามัยที่ดีของชุมชนรอบโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชนด้วย