CSR Activities
12 July 2562
TIS จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 โดยมีคุณอาเร็น พรหมน้อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา โรงเรียนสวนหลวงสาธิต โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น นักเรียนโรงเรียนลำดวนวัยใส ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับนักเรียนและคนในชุมชน