CSR Activities
10 November 2562
KTBE ร่วมสนับสนุนและแข่งกีฬางานกฐินสามัคคีวัดหนองปืนแตก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด หรือ KTBE นำโดยคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมพนักงานร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล เนื่องในงานกฐินสามัคคีวัดอรัญญิการาม (วัดหนองปืนแตก) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งได้มอบลูกฟุตซอลจำนวน 3 ลูก เพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยมีคุณวิโรจน์ บำรุงศรี ผู้ใหญ่บ้านหนองปืนแตก เป็นผู้รับมอบ