CSR Activities
19 December 2562
TIS – TEP สนับสนุนก้าวคนละก้าวภาคเหนือ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) บริษัท ไทยเอกลักษณ์พาวเวอร์ จำกัด (TEP) นำโดย คุณรงรอง พนธารา ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน/ประธานงานภาพลักษณ์ TIS (ที่ 4 จากขวา) คุณลาวัลย์ จันทร์อุดม ผู้จัดการส่วนสำนักงานฝ่ายไร่ TIS (กลาง) และทีมงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว: ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคเหนือ” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ 7 โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีคุณธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ที่ 3 จากขวา) และคุณอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน Bodyslam (ที่ 5 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์