CSR Activities
11 January 2563
KTIS จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS นำโดย คุณวาริณ ศุภกิจไพศาล ผู้จัดการโรงงาน พร้อมพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ตามโครงการ KTIS รักษ์โลก โลกน่ายล ชุมชนน่าอยู่ โดยภายในงานมีอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมเกมต่างๆ ให้เด็กซึ่งเป็นลูกหลานของพนักงานกลุ่ม KTIS ได้ร่วมสนุก อีกทั้งมีการแจกของขวัญอีกจำนวนมากให้แก่เด็กๆ ณ ลานอเนกประสงค์บ้านพักเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

นอกจากนี้คณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) นำโดย คุณทองใบ ไพนรินทร์ ผู้จัดการโรงงาน EPPCO คุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) คุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO คุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE และคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ของโรงเรียนในพื้นที่ชุมชน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาปูน อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์, โรงเรียนหนองโพนิวาสานุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์, โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์