CSR Activities
09 September 2563
KTIS 3 มอบน้ำตาลทรายและปูนขาวให้แก่ รร.วัดท่าพระเจริญพรต

วันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 นำโดย คุณชูสิทธิ์ เชาวน์พานิช ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไร่ และทีมงานมวลชนสัมพันธ์มอบน้ำตาลทรายจำนวน 50 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังได้มอบปูนขาวจำนวน 1 กระสอบเพื่อใช้ในงานกีฬาของโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต โดยมีคุณมนู ทวิชาติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์